Roku un sirds darbi

Dzija un piederumi rokdarbiem

       Ar rokām gatavotās lietas vienmēr būs īpašas, jo tajās ir kaut kas vārdos neizsakāms. Pat maģisks. Vai tad ne? No viena pavediena, no kamolā satītās vienveidīgās masas iespējams radīt tik daudzveidīgus un fantastiskus priekšmetus! Un katrā no tiem ir daļa no tevis paša, daļa no Radītāja. Varbūt tādēļ rokdarbi ir tik neatkārtojami un unikāli, jo tie nesastāv tikai no materiāla, un pat ne no izmantotās tehnikas. Tajos ir darinātāja sapņi, daļa no prieka, skumjām, ilgām, cerībām un mīlestības. Daļa no dvēseles. 

         Rokdarbi tradicionāli tiek pieskaitīti hobijiem. Tomēr radīšana nav vaļasprieks. Tas ir dzīves veids. Nav tāda brīža, kad neradi. Darot visdažādākos ikdienas darbus, rodas nākotnē realizējamie projekti, neparastas idejas, risinājumi par izmantojamajiem materiāliem, apkārtnē noskatīti veiksmīgākie krāsu salikumi.

Šajā lapā ir atrodamas dažas idejas jauniem darbiem, daži padomi un tehniskie zīmējumi, kas var noderēt radošajam procesam, dzija, darba instrumenti un visdažādākie piederumi, profesionālas instrukcijas, aicinājums uz savu darbu publisku atrādīšanu, kā arī kontakti, lai izteiktu savas idejas, jautājumus, ierosinājumus, novēlējumus un sadarbības piedāvājumus.

          Veiksmīgu radīšanu!