Rokdarbu konkurss

Jau senatnē sievas un meitas, darinot kārtējo rokdarbu, salīdzināja savu darbu ar citiem, "aizņēmās" kādu iepatikušos rakstu vai krāsu salikumu, apguva jaunus, līdz šim nezināmus darba paņēmienus. Un viss tikai tāpēc, lai pašas radītās lietas kļūtu vēl skaistākas, vēl brīnišķīgākas, vēl pārsteidzošākas. Laiki ir citi, bet vēlēšanās ar sava darba rezultātu padižoties, no citu darbiem - iedvesmoties, - šī vēlēšanās paliks vienmēr. Tāpēc arī "Saules Lācis" piedāvā saviem apmeklētājiem publisku savu darbu atrādīšanu visa gada garumā. Lai pašam par sevi prieks un citos rosinātu vēlmi radoši izpausties. Šim pasākumam piešķirts daudznozīmīgais nosaukums Pūra Lāde.

Noteikumi

  1. Lai piedalītos Saules Lāča rīkotajā rokdarbu konkursā, uz e-pastu [email protected] jāatsūta sava radītā darba fotogrāfijas, kas atbilst sadaļā Jaunumi izsludinātajai mēneša tēmai.
  2. Konkursam jāiesūta viena darba divas fotogrāfijas. Pirmā - kurā redzams izejmateriāls, darbs tapšanas vai projektēšanas procesā (cita autora darbs vai dabas objekts, kas kalpojis iedvesmai, skice, shēma utt.), otrā - jau gatavs rezultāts.
  3. Fotogrāfijām pievienojams īss darba apraksts. Kā obligāti parametri ir minami izmantotais materiāls un tā daudzums,  izmantotie instrumenti, darba "gala lietotājs", kā arī - apstākļi, kas nodrošinājuši tieši šādu izpildījumu.
  4. Vēstulei pievienojama darba izpildītāja kontaktinformācija: vārds (vai segvārds), novads, kurā dzīvojat, kā arī lūgums norādīt, kādā veidā vēlams ar Jums sazināties balvas saņemšanas gadījumā.  Konkursa ietvaros saņemtie personas dati tiek izmantoti vienīgi, lai sazinātos ar izlozes uzvarētāju.
  5. Līdz konkursa norises pēdējam datumam saņemto darbu fotogrāfijas ar Jūsu vārdu vai segvārdu tiks izvietotas publiskai apskatei "Saules Lāča" Pūra lādes attiecīgajā "plauktā". Nosūtot sava darba fotogrāfiju konkursam, Jūs dodat piekrišanu to publicēšanai "Saules Lācis" mājas lapā. Ja gadījumā nevēlaties, lai Jūsu darba fotogrāfija pēc ikmēneša izlozes atrastos šajā sadaļā līdz gada beigām, Jums ir tiesības atsaukt savas fotogrāfijas izvietošanu. Iesūtīto fotogrāfiju izvietošana citur iespējama vienīgi ar darba autora piekrišanu.
  6. Visi dalībnieki piedalās izlozē, un viens no viņiem saņems balvu no Saules Lāča krājumiem - izejmateriālus turpmākajiem darbiem vai kādu īpašu pārsteigumu. Tēmas favorīts tiks nosaukts un godināts sadaļā Jaunumi.
  7. Par rokdarbu konkursa dalībnieku var būt jebkurš, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, mīļākās rokdarbu tehnikas, meistarības līmeņa un dzīves vietas.
0
 .