Preču piegāde

Pasūtīto preču piegāde tiek veikta ar VAS "Latvijas Pasts" starpniecību atbilstoši "Latvijas Pasta" piegādes tarifiem un ar SIA "Omniva", pasūtījumā norādot sev ērtāko "Omniva" pakomātu sūtījuma saņemšanai.
Pēc iepriekšējas vienošanās iespējama cita veida piegāde:

  • piegāde ar kurjeru. Šajā gadījumā piegādes maksa būs atkarīga no izvēlētā kurjera izmaksām, un šī summa tiks pievienota preču rēķinam;
  • bezmaksas piegāde. Šāds piegādes veids tiek nodrošināts visiem pasūtījumiem Saulkrastu pilsētas teritorijā, balvas saņemšanai "Saules Lāča" izsludināto konkursu uzvarētājiem, kā arī pēc iepriekšējas vienošanās, ja Pircēja izvēlētā piegādes adrese sakrīt ar uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītajiem maršrutiem.

Pasūtījumu veikšana

Pasūtījumus iespējams veikt:

  • veicot pasūtījumu caur sadaļu e-veikals, pievienojot izvēlētās preces iepirkumu grozam. Uz norādīto e-pastu saņemsiet automātisku pasūtījuma apstiprinājumu. Pārliecinieties, ka visa norādītā informācija ir patiesa. Kļūdu gadījumā - informējiet SIA "Saules Lācis" uz e-pastu: [email protected] vai telefonu: 29555883. Tā kā daļai preces ir nepieciešama svara saskaņošana, kā arī sūtīšanas gadījumā cenas aprēķinam ir būtisks kopējais pasūtījuma svars (ieskaitot iepakojumu) un paciņas lielums, sagaidiet rēķinu, kuru izrakstīsim uz jūsu pasūtījuma pamata un mūsu noliktavas datiem;
  • sazinoties ar SIA "Saules Lācis" pa augstāk norādītajiem saziņas līdzekļiem, un vienojoties par Pasūtījumu. 

 Distances līgums

Līguma darbība.
    Šie noteikumi attiecas uz mājas lapā
www.sauleslacis.com esošajā interneta veikalā pasūtīto preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem (turpmāk – Līgumi), kuri noslēgti starp SIA “Saules Lācis”, vienotais reģistrācijas numurs LV40203048533, (turpmāk – Pārdevējs) un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kura veic preču pasūtījumu.

Līguma noslēgšana un stāšanās spēkā
    
Pircēja Pasūtījums tiek uzskatīts par Līguma slēgšanu. Pārdevēja piekrišanu Līguma slēgšanai apliecina pasūtījuma izpildes uzsākšana. Veicot Pasūtījumu, Pircēja pienākums ir paziņot savu vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru un piegādes adresi. Ja Pircējs ir nepareizi norādījis saziņas līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par Pasūtījuma izpildes kavēšanos. Dati, kas iegūti, lai varētu veikt Pasūtījuma izpildi, uzņēmumā tiek glabāti 1 mēnesi.
 
   Pasūtījumus iespējams veikt jebkurā laikā, bet Pasūtījuma komplektēšana, vienošanās par piegādes veidu un rēķinu izsūtīšana notiek darba dienās no 9:00 – 17:00.
 
  Pasūtījums tiek nodots piegādei tikai tad, kad ir saņemta samaksa par Pasūtījumu.

Pircēja tiesības atteikties no Līguma
 
  14 dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts uz Pasūtījuma pamata. Lai atteiktos no Līguma, Pircējam jānosūta informācija par atgriežamo preci uz e-pasta adresi: [email protected], bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Ieteicams par saņemtās preces kvalitāti pārliecināties jau saņemšanas brīdī. Ja saņemšanas brīdī ir bojāts preces iepakojums, informējiet par to kurjeru. Prece jāatgriež Pārdevējam oriģinālajā iesaiņojumā un jānogādā uz Pārdevēja juridisko adresi. Ar preču atgriešanu saistītās tiešās izmaksas sedz Pircējs. Pārdevējs apņemas 14 dienu laikā atgriezt saņemto maksājumu.
Atteikuma tiesības neattiecas uz sekojošām precēm:
-      preču iepakojums ir bijis atvērts un preces izmantotas citos nolūkos nevis tāpēc, lai konstatētu preču veidu un īpašības;
-      tekstilizstrādājumiem, kas tiek pārdoti metros un tiek nogriezti speciāli pēc Pircēja vēlmēm;
-    izstrādājumiem, kas izgatavoti pēc Pasūtītāja individuāla Pasūtījuma vai ar personalizāciju, izņemot gadījumus, ja saņemtais Pasūtījums neatbilst tam, par ko iepriekš vienojušies Pircējs un Pārdevējs.

Pārdevēja tiesības atteikties no Līguma
   Pārdevējam ir tiesības atteikties no Pasūtījuma izpildes gadījumos, ja:
-      pasūtītās preces nav krājumā;
-      ja Pircējs 12 mēnešu laikā 3 reizes atgriež pasūtīto preci.

Preces cena
 
  Interneta veikalā www.sauleslacis.com cenas norādītas eiro un ietver sevī spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli. Pārdevējam ir tiesības precizēt cenas, ja mainās preces iepirkuma cenas, piegādes izmaksas vai tiek mainīts pievienotās vērtības nodokļa apmērs.
 
  Pasūtījums tiek nogādāts Pircējam ar VAS “Latvijas Pasts”, SIA "Omniva" vai kurjera starpniecību. Pasūtījuma rēķinā preču vērtībai tiek pieskaitīta maksa par piegādi.

Pasūtījuma izpildes laiks
 
  Parasti Pasūtījuma izpildes termiņš ir no 2-5 darba dienām Latvijas teritorijā un līdz 2 nedēļām ārpus Latvijas teritorijas. Ja Pārdevējs nevar veikt Pasūtījuma izpildi norādītajā laikā (preču pieejamības u.c. iemeslu dēļ), viņa pienākums ir informēt Pircēju par iespējamo Pasūtījuma izpildes termiņu pirms Pircējs ir veicis rēķina apmaksu.

Pasūtījuma apmaksa
 
  Pircējs veic Pasūtījuma un piegādes izdevumu apmaksu pēc Pirkuma rēķina saņemšanas uz norādīto e-pasta adresi, veicot pārskaitījumu uz SIA “Saules Lācis” norēķinu kontu, kas norādīts Rēķinā. Gadījumā, ja saņemtajā Pasūtījuma rēķinā ir nepieciešams veikt izmaiņas vai precizējumus, kā arī, ja mainās piegādes veids vai piegādes adrese, Pircējs informē par to Pārdevēju 2 darba dienu laikā kopš rēķina saņemšanas brīža. Prece tiek nodota piegādei tikai pēc tam, kad ir veikta samaksa par Pasūtījuma izpildi un Pārdevējam ir iespēja pārliecināties par samaksas saņemšanu. Pasūtījums tiek anulēts, ja pagājušas 2 nedēļas no Pasūtījuma uzsākšanas, bet Pircējs nav veicis apmaksu.

Personas datu uzkrāšana un izmantošana
 
  Juridisko un fizisko personu dati tiek izmantoti tikai SIA "Saules Lācis" darbības nodrošināšanai - Pasūtījuma izpildei, saimnieciskās darbības analīzei, produktu kvalitātes uzlabošanai. Lietotāju sniegtā informācija var tikt nodota trešajām pusēm tikai un vienīgi tad, ja šāda informācijas nodošana nepieciešama Pasūtījuma izpildei (piem., adreses nodošana piegādātajam), ja tā tiek pieprasīta saskaņā ar LR likumdošanas prasībām vai gadījumos, ja saņemta datu īpašnieka piekrišana.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.